Đang thực hiện

Mẫu Xác thực Nhà ở Cho Công Nhân Viên Chức Theo Thông Tư 32 Mới

Mẫu Xác thực Nhà ở Cho Công Nhân Viên Chức Theo Thông Tư 32 Mới

02

Sàn Bất Động Sản Đại An gửi tới quý khách hàng mẫu giấy xác nhận nơi công tác và thực trạng nhà ở khi vay để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT (Cả nhà và đất) Không vượt quá 1.05 tỷ đồng. do cơ quan cấp.
Phụ lục số 01
(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức, 
viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao 
gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY XÁC NHẬN NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở 
KHI VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ
1,05 TỶ ĐỒNG
Tên Cơ quan, đơn vị(1). ....................xác nhận: 
Ông (bà): . .....................
CMND số ................ , cấp ngày....tháng........năm......
Nơi cấp . .................
Nghề nghiệp:..........
Hiện đang công tác tại: . .............
Thực trạng về nhà ở hiện nay(2):. ..........

 
........, ngày ....... tháng ......năm ........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 
Quý khách hàng có thể tải mẫu ở phía dưới.
Download file tại đây
Tìm kiếm nâng cao
Hotline: 0962.16.26.16
Trần Thị Thủy
Chuyên viên: Trần Thị Thủy
SĐT: 0968.662.389
Nguyễn Hồng Hoa
Chuyên viên: Nguyễn Hồng Hoa
SĐT: 0935.641.626

Đăng ký nhận thông tin dự án mới

Lượt truy cập : 239.037

Đang trực tuyến : 2

Hôm nay : 102

Hôm qua : 132

Trong tháng : 1.694

Trong tuần : 350