Đang thực hiện

Mẫu Cam Kết 3 Bên Giữa Chủ Đầu Tư - Ngân Hàng - Người Mua

Mẫu Cam Kết 3 Bên Giữa Chủ Đầu Tư - Ngân Hàng - Người Mua

18

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
 

CAM KẾT BA BÊN

(Trong việc quản lý, xử lý tài sản bảo đảm là nhà/căn hộ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản liên quan tại  ………………..)
 • Căn cứ Hợp đồng mua bán căn hộ số …………… ký ngày …………….. giữa …………………. và ông ……………..
Hôm nay ngày …./…./….. tại trụ sở ngân hàng …………………, chúng tôi gồm:
Bên A:            NGÂN HÀNG ………………………………..
 • Địa chỉ:         ……………………………..
 • Điện thoại:   …………………………
 • Do ông/bà:   ……………………………
Là đại diện theo giấy ủy quyền số: …………… ngày 10/07/2010 do Tổng Giám đốc Ngân hàng …………………… ký.
(Sau đây gọi tắt là ngân hàng)
BÊN B: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên
 • Địa chỉ ĐK KD:       Số 25 tổ 21 phường Him Lam – TP Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên.
 • Trụ sở tại Hà Nội:    Khách sạn Mường Thanh – Khu đô thị mới Linh Đàm.
 • Đăng ký kinh doanh: Số 5600128057 tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh Điện Biên.
 • Mã số thuế:              5600128057
 • Điện thoại:               023 – 810712/ 04 – 36413184            Fax: 04- 36413184/04- 6413178
 • Tài khoản số(VNĐ): 21310000167979                               Tại: Ngân hàng BIDV Nam Hà Nội
 • Người đại diện:        Ông Lê Ngọc Anh                  Chức vụ: Phó giám đốc
Giấy ủy quyền số 10/2013/GUQ của Giám đốc Doanh nghiệp ký ngày 15 tháng 06 năm 2013.
(Sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư)
BÊN C: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc
CMND số:      151280942 cấp ngày 28/08/2008 tại CA Thái Bình
Và vợ là: Bà …………………………
CMND số:      …………………. cấp ngày  ……………….. tại CA ………………..
Địa chỉ:            Số 9 ngõ Đoàn Kết, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại:      0988091912
(Sau đây gọi tắt là khách hàng)
Các bên đã nhất trí Cam kết ba Bên này trong việc phối hợp quản lý, xử lý tài sản bảo đảm là Căn sộ số 404, tầng 4, nhà CT1B1, Dự án khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cùng các quyền tài sản của khách hàng phát sinh từ Hợp đồng mua bán (sau đây gọi chung là “Tài sản”) để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ vay của khách hàng tại Ngân hàng với các điều khoản sau:
 1. Ngân hàng có toàn quyền thẩm định và xét duyệt khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của luật pháp và Ngân hàng.
 2. Trong suốt thời gian Khách hàng vay vốn và còn dư nợ tại Ngân hàng, đơn vị Chủ đầu tư là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên không giải quyết bất kỳ thủ tục nào liên quan đến mua bán, thế chấp, cầm cố, cho tặng, thừa kế, góp vốn, chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với Tài sản nói trên khi chưa có sự đồng ý của Ngân hàng bằng văn bản.
Trong trường hợp Khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán Tài sản, hoặc Hợp đồng mua bán Tài sản bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, thì Chủ đầu tư thông báo ngay lập tức cho Ngân hàng về việc vi phạm của Khách hàng, và chuyển toàn bộ số tiền đã nhận của khách hàng sau khi chuyển nhượng được căn hộ cho bên thứ tư (sau khi trừ đi các khoản phí).
 1. Trong trường hợp Chủ Đầu Tư đã bàn giao tài sản cho Bên Vay nhưng Bên Vay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, nếu Ngân hàng có yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật, Chủ  Đầu Tư và Bên Vay đồng ý giao cho Ngân hàng đúng và đầy đủ các giấy tờ còn lại theo quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 2. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các thỏa thuận khác với Ngân hàng.
  1. Trường hợp hợp đồng mua bán nhà chưa thực hiện xong, khách hàng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Ngân hàng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư việc khách hàng vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và Chủ đầu tư phối hợp thực hiện xử lý Tài sản theo yêu cầu của Ngân hàng như sau:
 1. Hoặc chủ đầu tư chuyển tiền cho Ngân hàng sau khi đã chuyển nhượng được căn hộ theo khoản 2 trên đây.
 2. Hoặc Ngân hàng hoặc bên thứ tư do Ngân hàng chỉ định/ủy quyền hoặc do Chủ đầu tư giới thiệu tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán và trở thành khách hàng trong hợp đồng mua bán căn hộ. Chi phí sang tên căn hộ theo quy định của Chủ đầu tư do khách hàng chịu. Toàn bộ các khoản tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho Chủ đầu tư được xem là tiền mà Ngân hàng/bên thứ tư (bên nhận chuyển nhượng) đã thanh toán cho Chủ đầu tư.
 3. Trường hợp Chủ Đầu tư đã bàn giao Căn hộ cho Bên Vay nhưng Bên Vay chưa được cấp Giấy chứng nhận, Bên Vay có trách nhiệm ký kết văn bản ủy quyền cho Ngân hàng hoặc bên thứ tư do Ngân hàng chỉ định/ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ Đầu Tư cam kết tạo điều kiện tốt nhất để Ngân hàng hoặc bên thứ tư do Ngân hàng chỉ định/ủy quyền thực hiện các thủ tục này để xử lý tài sản thế chấp.
  1. Trường hợp hợp đồng mua bán nhà đã thực hiện xong, khách hàng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Ngân hàng thực hiện xử lý Tài sản theo quy định tại hợp đồng thế chấp, theo quy định của pháp luật.
 1. Bên Vay cam kết giao cho Ngân hàng bản hợp đồng mua bán gốc và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan đến hợp đồng mua bán (nếu có) trong thời gian hiệu lực của hợp đồng tín dụng.
 2. Ngay sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở đối với tài sản trên, khách hàng đồng ý để chủ đầu tư giao bàn chính giấy tờ này và các giấy tờ khác (nếu có) cho Ngân hàng.
 3. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định, nghĩa vụ tại văn bản cam kết này.  Trường hợp một bên vi phạm bất cứ cam kết, nghĩa vụ nào của mình theo văn bản này thì bên đó phải bồi thường cho Bên bị thiệt hại các thiệt hại, mất mát phát sinh.
  • kết  ba Bên này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B                              ĐẠI DIỆN BÊN C
                                                                                                        CHỒNG                           VỢ
Tìm kiếm nâng cao
Hotline: 0962.16.26.16
Trần Thị Thủy
Chuyên viên: Trần Thị Thủy
SĐT: 0968.662.389
Nguyễn Hồng Hoa
Chuyên viên: Nguyễn Hồng Hoa
SĐT: 0935.641.626

Đăng ký nhận thông tin dự án mới

Lượt truy cập : 242.356

Đang trực tuyến : 13

Hôm nay : 89

Hôm qua : 109

Trong tháng : 1.857

Trong tuần : 297